30 Yıl Sonra Semerkant

Dine ait her şeyi yok etme politikası uygulanan o uzun Sovyet yıllarında Şah-ı Zinde, halkın gönlündeki İslam inancının saklanmasında bir kor rolü oynamış, onlara inançlarını hatırlatma işlevi görmüş denilebilir. Bunu, insanların bölgenin adını söylerken gösterdikleri saygıdan hemen anlıyordunuz. Geçen 30 yıl içinde ise Şah-ı Zinde, şanına uygun bambaşka bir yer haline gelmiş.