Başarılı Girişimcileri Etkili Kılan Yedi İlke

Girişimciler her alanda sürekli kendilerini yenilemezlerse, dünyadaki yeniliklere uyum sağlayamazlar.

Hangi alanda olursa olsun, insanların hayatını kolaylaştırmayan buluşlar kalıcı olmaz.Girişimcilerin çevrelerinde oluşan çekim alanlarında, insanlar buluşlarını ekonomiye kazandırarak, kaynak bulmakta güçlük çekmez. Dünyada girişimcilik sermaye sahibi olanlardan önce, buluş sahibi olanların işidir.

Girişimci Kıyamet kopuyor olsa da, buluşunu ekonomiye kazandırmaya çalışır.

Değişik alanlarda üretim yapan kuruluşların, dünya pazarlarında kendilerine geniş yer açmaları, Yunus gibi kırk yıl dergaha, doğru odun taşımalarına bağlıdır.

Kuruluşlarda akılların nehirleri, gönüllerin denizlerinde toplanır.

Ülkelerin birbirlerine kapı komşuları oldukları düz kare dünyada, bütün girişimcilerin dünya pazarlarındaki başarıları, ürünlerinin kalitelerini artırmak, maliyetlerini düşürmek için, bir girişimciyle pazar olmaz yaklaşımıyla, birbirleriyle yapıcı bir yarışa girmelerine bağlıdır. Dünyada “İlke Merkezli Liderlik” anlayışının öncüsü, Stephan Covay’ın “Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı” kitabında, ele alarak tartıştığı alışkanlıklar, dünyanın her ülkesindeki girişimciler için de geçerlidir.

“Proaktif olmak”. Hayatı yaşanır kılmasından, girişimcilerle birlikte toplumun bütün kesimleri  sorumludur. Toplumların üretim güçlerine yeni açılımları, edilgen pasif değil, aktif  eylemci insanlar kazandırır. “Sonunu düşünerek işe başlamak”. Girişimciler ölürler,buluşları,ürünleri, kuruluşları kalır. Bütün girişimciler buluşlarının, üretimlerinin olumlu ve olumsuz etkilerini düşünmek zorundadır “Önemli  olan işlere öncelik vermek”. Girişimcilerin başarısında gerekli olanlarla, yeterli olanların birbirinden ayrılması, önemli bir yer tutar. Bu yüzden girişimciler öncelikleri açık olarak belirleyerek kayıpları azaltır.

“Kazan kazan diye düşünmek”. Girişimcilerin birbirlerinin girdilerinden ve çıktılarından, yararlanmak zorunda oldukları, ekonomik ve kültürel dünyada, yalnızca ben kazanırım diyenler, ayakta kalamaz.Girişimcilikte kazandıran kazanır.

 “Önce anlamaya sonra anlaşılmaya çalışmak”. Dinlemesini bilmeyenler, dinletmesi başaramaz.Hayatın her alanında başarının sırrı, eksiksiz iletişimde gizlidir. Kusursuz iletişim olmadığı yerde, kusursuz üretim ve yönetim olmaz.

“Sinerji doğurmak”. Sinerji birlikte düşünmenin, birlikte bulmanın, birlikte üretmenin doğurduğu güçtür. Üç kişinin birlikte ürettikleri değer, her birinin tek tek ürettiklerinin toplamından, her zaman daha büyüktür. 

“Baltayı sürekli bilemek”. Girişimciler her alanda sürekli kendilerini yenilemezlerse, dünyadaki yeniliklere uyum sağlayamazlar. Ekonomide ve kültürde sürekli yenilenenler, yeniliklerin  öncüleri olur.

Girişimciler beraber çalıştıkları insanların, gönüllerinde yatan aslanları uyandırarak,  birlikte geliştirdikleri yeni ürünlerle, yeni hizmetlerle, yeni bilgilerle, yalnızca bulundukları ülkeye değil, bütün ülkelere büyük katkılarda bulunurlar. Onlar  buluşlarda neyin, neden önemli olduğunu, yıllar öncesinden sezen öngörüleriyle, hayatın akışını etkilerek, gişimcilik kültürünü zenginleştirler. Onların en büyük sermayeleri döktükleri akıl ve gönül terleridir.

Girişimci insanlar etkili insanların, özelliklerinden daha fazlasını taşırlar.

Her gün yeniden doğmasını bilen, insanlar girişimci olurlar.   

Girişimcilerin buluşlarından, bütün toplumlar yararlanır.

Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir